Вознюк С.М.

Балів рейтингу - 53 / 0

Годин підвищення кваліфікації - 130

Остання атестація 24-04-2018
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Званнявикладач-методист
Науковий ступіньКандидат медичних наук
Підвищення кваліфікації
Актуальні питання клініки, діагностики, лікування на різних рівнях надання медичної допомоги (12) 05-2023
Київські весняні хірургічні читання. Мультидисциплінарний підхід в лікуванні хірургічного хворого (2) 03-2023
Основні сучасні концепції діагностики та лікування захворювань і зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози (2) 02-2023
Мультидисциплінарний підхід до ведення пацієнтів з метаболічними порушеннями (2) 02-2023
Інклюзивне навчання у дистанційному форматі (6) 02-2023
Людина та здоров'я. Мультидисциплінарний підхід у внутрішній медицині (2) 02-2023
Збереження здоров’я та життя учасників освітнього процесу в мирний та воєнний час (30) 02-2023
Професійні огляди для практики (2) 02-2023
Василь Сухомлинський - педагог-новатор і гуманіст. Актуальні ідеї Василя Сухомлинського та Костянтина Ушинського в сучасному освітньому просторі. (6) 11-2021
Участь у циклі навчальних тренінгів для розробників тестових завдань (6) 03-2021
Інноваційні технології організації змішаного та дистанційного навчання (30) 02-2021
Формування основ-них засад ефектив-ного навчання лідер-ству в закладах фахо-вої передвищої освіти в контексті їх реформування (30) 10-2020
ПредметГрупи
2023-2024 н.р.
*Хірургія ІІI ф/д `А`, ІІІ ф/д `Б`
*Хірургія ІV ф/д`А`
Перша долікарська допомога ІІІ фарм.
2022-2023 н.р.
*Оториноларингологія ІV ф/д`Б`
*Стоматологічні захворювання ІV ф/д`А`, ІV ф/д`Б`
*Хірургія ІV ф/д`А`, ІV ф/д`Б`
*Хірургія ІV ф/д`Б`, ІV ф/д`А`
Оториноларингологія ІІІ ак.
Оториноларингологія ІIІ ак.
Перша долікарська допомога ІІІ фарм.
2021-2022 н.р.
*Анестезіологія та реаніматологія ІV ф/д`Б`
*Невідкладні стани в хірургії ІV ф/д`Б`
*Стоматологічні захворювання ІV ф/д`А`
*Хірургія ІV ф/д`А`, ІV ф/д`Б`
*Хірургія ІІІ ак.
Основи екології та профілактичної медицини (спецкурс) ІV м/с
Перша долікарська допомога ІІI фарм.
2020-2021 н.р.
*Хірургія ІІІ ак.
Перша долікарська допомога ІІІ фарм.
Хірургія ІV ф/д`Б`, ІV ф/д`А`
Тем для тестування - 35 Кількість питань - 485

2023

Портфоліо педагогічної діяльності у міжатестаційний період 2018-2023 рр.
Портфоліо педагогічної діяльності у міжатестаційний період 2018-2023 рр.
Портфоліо

Інші

Онлайн-навчання. Інклюзивне навчання у дистанційному форматі
Онлайн-навчання. Інклюзивне навчання у дистанційному форматі6

Сертифікат

Онлайн-навчання. Збереження здоров’я та життя учасників освітнього процесу в мирний та воєнний час
Онлайн-навчання. Збереження здоров’я та життя учасників освітнього процесу в мирний та воєнний час30

Сертифікат

Семінар. Професійні огляди для практики
Семінар. Професійні огляди для практики2

Сертифікат


2022

Науково-практична конференція. ХІV Український гастроентерологічний тиждень.
Науково-практична конференція. ХІV Український гастроентерологічний тиждень.2

Сертифікат

Науково-практична конференція. Після дипломний курс професійного вдосконалення.
Науково-практична конференція. Після дипломний курс професійного вдосконалення.2

Сертифікат

Науково-практична конференція. Наука інновації та освіти: проблеми та перспективи сучасної медицини.
Науково-практична конференція. Наука інновації та освіти: проблеми та перспективи сучасної медицини.2

Сертифікат

Онлайн-навчання. Інноваційні технології у вищій медичній освіті з формування професійної майстерності через компетентнісну складову. Теорія і методика викладання хірургії.
Онлайн-навчання. Інноваційні технології у вищій медичній освіті з формування професійної майстерності через компетентнісну складову. Теорія і методика викладання хірургії.30

Сертифікат

Науково-практична конференція. Міждисциплінарний альянс: хірургія та анестезіологія.
Науково-практична конференція. Міждисциплінарний альянс: хірургія та анестезіологія.5

Сертифікат


2021

Педагогічні читання. Василь Сухомлинський- педагог-новатор і гуманіст. актуальні ідеї Василя Сухомлтнського та Костянтина Ушинського в сучасному освітньому просторі.
Педагогічні читання. Василь Сухомлинський- педагог-новатор і гуманіст. актуальні ідеї Василя Сухомлтнського та Костянтина Ушинського в сучасному освітньому просторі.6

Сертифікат

Самоосвіта педагога. Участь у циклі навчальних тренінгів для розоробників тестових завдань.
Самоосвіта педагога. Участь у циклі навчальних тренінгів для розоробників тестових завдань.6

Сертифікат

Публікація в газеті "Вісті Ковельщини". Стаття "Підшлункова залоза - "Дама" примхлива".
Публікація в газеті "Вісті Ковельщини". Стаття "Підшлункова залоза - "Дама" примхлива".2

Сертифікат

Онлайн-навчання. Інноваційні технології організації змішаного та дистанційного навчання.
Онлайн-навчання. Інноваційні технології організації змішаного та дистанційного навчання.30

Сертифікат


2020

Онлайн-навчання. Формування основних засад ефективного навчання лідерству в закладах фахової передвищої освіти в контексті їх реформування.
Онлайн-навчання. Формування основних засад ефективного навчання лідерству в закладах фахової передвищої освіти в контексті їх реформування.30

Сертифікат